KATEŘINA OLIVOVÁ

4.5. v rámci výstavy PERFORMANCE

/GALLERY TOUR ZLÍN/

bude

Kateřina Olivová

vernisáž: 4.5. 2019
připravujeme výstavu + performance která proběhne v rámci Gallery Tour

kde

Galerie Komnata je nově vznikající galerijní a komunikační prostor na zastávce MHD Zahradnická ve Zlíně. Zakladatelé a provozní jsou Vojtěch Skácel /Galerie Garáž/ a Tomáš Krejčí. Prostor a umístění objektu původního podchodu zastávky Zahradnická vybízí k intervencím a site-specific realizacím ve veřejném prostoru, a tak je také Galerie Komnata jasně zaměřena, na projevy současného vizuálního umění. Na prezentaci intermediální, site-specific, performance a živé akce s důrazem na ideu vystavených děl. Vnitřní prostor Galerie umožňuje komunikaci a propojení přes skleněnou trafiku orientovanou směrem k hlavní silnici a stanovištím zastávky. Pilotní a první je výstava s názvem Pokoj Tobě, která je site–specific instalací V. Skácela a T. Krejčího. Light box, intervence Pokoj Tobě nastiňuje možnosti uchopení a reakci na místo v přímé návaznosti na okolí.kontakt

Tomáš Krejčí
tel.:+420 776 779 366

Vojta Skácel
tel.:+420 604 479 907
vojtaskacel@gmail.com

bylo

DOMENIK KIRSCHKE /D/

facing the light
15.3. - 15.4. 2019ONDŘEJ SILNÝ / Sonda

11.2. - 11.3. 2019Vojtěch Skácel a Tomáš Krejčí: POKOJ TOBĚ

19. 12. – 8. 2. 2019
vernisáž proběhla 19. 12. 2018
text / video